Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Parker och hans makt...

SV: Parker och hans makt...

Per Stade skrev:
Självklart går det att bedöma kvaliteten subjektivt. Det både går och är
det enda sättet. Detta har redan diskuterats i en annan tråd. Men att sätta
siffervärden är att försöka mäta.
Jag skulle inte säga att kvaliteten vad gäller vin är fullt ut subjektiv. Inte fram tills dess att jag hör en verklig vinexpert ranka Castillo de Gredos högre än Cheval Blanc. Något fullt ut subjektivt kan även djupt kunniga personer på ett område ha delade meningar om. Ta politik som exempel. Helt uppenbart finns det djupt politiskt kunniga personer bland alla politiska ideologier, även om många politiska debatter utmynnar i ett ifrågasättande av meningsmotståndarnas kunnighet. Ändå kommer på området kunniga personer fram till preferenser för väsensskilda ideologier. Jag kan inte se något motsvarande bland vinexpert. I grova drag är allt kunnigt folk eniga om vilka viner som är större än vilka inom en viss stil. Lika uppenbart som att ökad kunskap inte leder till att ens preferenser utvecklas i en bestämd riktning inom politik, lika uppenbart är det att preferenserna faktiskt utvecklas i en bestämd riktning inom vin. Men, det är klart, i en sträng bemärkelse så skulle nog viners kvalitet få räknas som subjektiv ändå, men jag menar ändå att det finns en tydlig skillnad mot vissa områden där kunniga personer kan tycka vad som helst (som politik).
Som jag ser det så används siffror i det här fallet enbart för att det är det enklaste och smidigaste sättet när man har många steg. Att ett 96-poängsvin ligger 7 steg över ett 89-poängsvin går snabbt att räkna ut. Att ett D-vin ligger 7 steg över ett K-vin tar längre tid att räkna ut. Ett bokstavssystem är således otympligare om man snabbt vill få en känsla för hur stor skillnaden är mellan två viner kvalitetsmässigt.

Per Stade skrev:
Och för att mäta något måste måtten vara definierade:
http://www.konvertera.nu/si_systemet.php
Om det inte finns någon definition på vad siffrorna betyder är de i bästa fall meningslösa,
i värsta fall ett sätt att förespegla en exakthet som inte finns.
Jag hänvisar till beskrivningen av skalan i chambertins inlägg, även om jag kan hålla med om att det kanske inte uppfyller mätbarhet i stil med SI-enheterna. Det jag tror är att du lägger in lite för mycket i att skalan är sifferbaserad. Det innebär inte med automatik att den skall ses som matematisk.

Per Stade skrev:
Hur mycket bättre är ett 96-poängsvin än ett 80-poängsvin?

Aritmetiskt 1,2 gånger som du räknade ut. Om skalan är logaritmisk så är det 32
gånger så bra.

Det säger sig självt att ingetdera är sant.
Då så. Varför göra en stor grej av det, då? Vi är båda överens om att det inte skall ses så.

Vad gäller logaritmiskt så beror det väl på vad basen i logaritmen är. I många fall skulle stegringen bli orimligt snabb. Men, jag skulle ändå ha lite mer respekt för en person som försökte tolka skalan som logaritmisk än för en person som tolkade den som linjär (aritmetisk, som du kallar det), då det är uppenbart att högre betygsatta saker oftast ger långt mer ökad behållning jämfört med lägre betygsatta än det rent linjära förhållandet ger sken av. Så även här. Ett 96-poängsvin är av prestigeklass och extraordinärt. Ett 80-poängsvin är knappt över ordinärt. Det säger sig ganska självt att 1,2 gånger är en för låg skattning av ökningen i behållning.
Men, som sagt, skalan skall inte alls tolkas som matematisk, utan är nog mest numerisk för att det är smidigast (som det gamla 1-5 betygssystemet som jag hade i grundskolan). Men skulle någon ändå ge sig på ett sådant vanskligt försök så tycker jag att det är den som tolkar skalan som logaritmiskt som gör det smartast och elegantast.

Per Stade skrev:
Det är ju han som har uppfunnit den!
Men det är inte han som förvränger den. Att det finns idioter i världen kan inte Parker läggas till last för.

Per Stade skrev:
Ett bättre sätt där "siffermagin" undviks är någon form av
betygsskala där bokstäver används. Om inte MVG till IG räcker
så går det bra att använda hela alfabetet från A till Z (då
förstår även engelsktalande).
Det går t.o.m. att använda de antika kombinationerna
AB, Ba och BC. ;)
Den s.k. "siffermagin" är inget som har smittat mig. Jag tar ibland hjälp av skalan som riktmärke när jag är osäker men använder huvudsakligen andra metoder (egen smak och erfarenhet) för att välja vin.
Nåväl, jag skulle mycket väl kunna tänka mig ett sådant system om precisionen blev tillräckligt stor. Att man inte sammanblanda sådant som årgångs-Krug med ens den bästa av 300-400 kronors standardchampagner genom att ge dem samma betyg ser jag som en självklarhet för att inte skalans precision skall vara ett skämt.
Jag tror inte att en bokstavsskala skulle minska hypen med de bäst betygsatta vinerna.

Per Stade skrev:
Mitt resonemang ovan om mätbarhet är helt principiellt och jag kan alldeles för
lite för att uttrycka någon som helst uppfattning om någon vinskribent. Men som
jag ser det så har tyvärr siffrorna fått allt för stor betydelse.
Och detta gäller naturligtvis oavsett om det är en 100 poängsskala eller
1-5 solar, månar eller stjärnor.
Jag är med dig. Kanske är bokstavsbetyg något ärligare med det faktum att man inte kan mäta kvaliteten med något instrument, men ärligt talat så tycker jag inte att det problemet är det största.
 
Toppen