Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Paul Bocuse är INTE död

Det började ett rykte på Twitter som spreds som en löpeld att Paul Bocuse hade dött. Det visade sig att detta rykte inte var sant. Som alla sociala forum krävs det en del av de som deltar. Ibland är gammalmedia bättre kan man konstatera


c62012115303A4f35.jpg


f92012115507Ad0f6.jpg
 
Trådskapare
A
SV: Paul Bocuse är INTE död

Anders Landström skrev:
Det började ett rykte på Twitter som spreds som en löpeld att Paul Bocuse hade dött. Det visade sig att detta rykte inte var sant. Som alla sociala forum krävs det en del av de som deltar. Ibland är gammalmedia bättre kan man konstatera

Tydligen började ryktet på en sida, Necropedia.com som skrev en " förväntad" dödsruna. Förutom att man kan ha synpunkter på den typen av skriverier så verkar många ha svårt att läsa vad som står skrivet.

Paul Bocuse "anticipated" obituary

I Sverige och många andra länder så var det ett stort antal personer, inkluderande ett antal personligheter i branschen som sedan spred ryktet vidare på Twitter, den sociala tjänst som väl allt mer stiger fram som den moderna tidens motsvarighet till bytorget.
 
Toppen