Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Performance BiB

Fick ett par presentationer från Systembolaget varav en hänvisade till organisationen Performance BiB som arbetar för "främjandet" av BiB

Intressant nog är endast två av medlemmarna från företag som sysslar med slutkunder, Systembolaget och SAQ. Är det en slump att monopolen är intresserade av detta område och inte andra detaljhandelskedjor?

http://www.b-i-b.com/en/
 

kayaker

Cyklist
SV: Performance BiB

Jag är förvånad att BGK, Mölstad och Vinskribenterna inte är med. ::)
 
Toppen