Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Plock i källaren

Alltid kul att "röja" lite i källaren. Blev rätt blandat med "drickviner" som följde med hem från helgens plock.


2013-09-29-23-31-49.jpg


PS. Ändrade tråden då det inte gick att att se bilder i Chrome)
 
Toppen