Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Polistillslag mot nätvinhandlare

CH

Medlem
WTF....
Lika bra som det är att det faktiskt blir ett åtal av det hela, lika illa genomfört är det.
Tycker synd om Peder och kunderna som kommer i kläm till följd av detta.
 

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Det är ju jäkligt märkligt att de slår till mot den minsta av aktörerna. Den som sannolikt har minst resurser att kunna kämpa tillbaka. Den konspiratoriskt lagde skulle kunna misstänka att de vill visa på kraft och beslutsamhet med så lite risk som möjligt.

Att Peder även har varit en av de mest högljudda om, runt och kring anmälan med information om samarbete mellan olika organisationer och vissa icke nämnda statligt ägda monopolföretag behöver vi inte nämna. Det är nämligen ovidkommande för sakfrågan.
 

Guayabera

Medlem
Nu gäller det att EU kommer med stora flugsmällan. Något skall vi väl ha i utbyte mot att ha subventionerat franska vinbönder med x antal miljoner sedan EU inträdet?
 

kayaker

Cyklist
Det är ju jäkligt märkligt att de slår till mot den minsta av aktörerna. Den som sannolikt har minst resurser att kunna kämpa tillbaka. Den konspiratoriskt lagde skulle kunna misstänka att de vill visa på kraft och beslutsamhet med så lite risk som möjligt.

Att Peder även har varit en av de mest högljudda om, runt och kring anmälan med information om samarbete mellan olika organisationer och vissa icke nämnda statligt ägda monopolföretag behöver vi inte nämna. Det är nämligen ovidkommande för sakfrågan.
Om man är konspiratoriskt lagd så kan man ganska lätt göra paralleller med en känd organisation som i dagligt tal kallas maffian.
 
Trådskapare
A
"Konsensus" i diskussionerna på nätet kring varför just handlavin.se blev utvalt är att de är registrerade i Sverige. Allt med Skatteverkets goda minne. Det är dock inte tillräckligt då Skatteverket inte bedömer rättsläget.

Vad som jag reagerar på är att det tagit 2.5 år efter att IOGT-NTO gjorde sin anmälan. Om det inte var några tveksamheter kring att det pågick brottslig verksamhet, varför dröjer rättsvårdande myndigheter så länge. Vidare förundras man över insatsens storlek. Sex poliser som hämtar ett par lådor vin men i övrigt inte gör några gripanden. Varför använder man den typen av medel?

Vet inte hur mycket av brottsutredningen som är offentlig efter en dom men det kommer bli mycket intressant att se vilka som varit involverade i uppgiftslämnande.

Finns ju även en oro att det kommer påverka andra näthandlare. Jag ser det tvärt om. Om det som är felet är att företaget är registrerat i Sverige så klargörs ju vilka regler som gäller och skattemyndigheter och andra kan göra regelverken mer tydliga.
 

Skumpagne

Husmor/Älskare/Lagrare/Pappa
Trådskapare
A
Livets Goda har publicerat Handlavins pressmeddelande. Tror det dröjer något innan en dagstidning tar upp det då det inte gått till åtal ännu (som jag förstår det)
 
Last edited:

Vino fino

Medlem
Man ska inte gå efter "konsensus" i bloggosfären.

Bedömningen är långt ifrån entydig. Man skall hålla i åtanke EG-domstolens motivering i Rosengrendomen:

"Ett sådant förbud mot att privatpersoner importerar alkoholdrycker som det som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan inte anses grundat på hänsyn till intresset att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 30 EG, eftersom
 1. det inte är ändamålsenligt för att uppnå syftet att allmänt begränsa alkoholkonsumtionen, och
  — det inte står i proportion till syftet att skydda ungdomar mot alkoholkonsumtionens skadeverkningar
  ."
(Min kursivering).
Har det tillkommit några nya omständigheter kring Handlavin och andra svenskregistrerade näthandlare som motiverar att domen först skall prövas igen och sedan eventuellt rivas upp? Tveksamt.

Däremot kan man tänka sig att Monopolmaffian gärna vill skrämma handlare och privatpersoner. Åtminstone under en karenstid tills EG-domstolen upprätthåller domen….
 
Trådskapare
A
Man ska inte gå efter "konsensus" i bloggosfären.

Bedömningen är långt ifrån entydig. Man skall hålla i åtanke EG-domstolens motivering i Rosengrendomen:

"Ett sådant förbud mot att privatpersoner importerar alkoholdrycker som det som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan inte anses grundat på hänsyn till intresset att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 30 EG, eftersom
 1. det inte är ändamålsenligt för att uppnå syftet att allmänt begränsa alkoholkonsumtionen, och
  — det inte står i proportion till syftet att skydda ungdomar mot alkoholkonsumtionens skadeverkningar
  ."
(Min kursivering).
Har det tillkommit några nya omständigheter kring Handlavin och andra svenskregistrerade näthandlare som motiverar att domen först skall prövas igen och sedan eventuellt rivas upp? Tveksamt.

Däremot kan man tänka sig att Monopolmaffian gärna vill skrämma handlare och privatpersoner. Åtminstone under en karenstid tills EG-domstolen upprätthåller domen….

Delar din syn. Det är en sak att läsa lagen ord för ord. Det sker inte i en domstol. Där försöker man tolka andan, med hjälp av motivering, förarbeten etc., Med "konsenus" menar jag att det är den troliga orsaken till att Handlavin blev "utvalt" som företaget myndigheterna gick efter.

Det @Jimmy Forsman skriver är nog heller inte oväsentligt i sammanhanget.
 

kayaker

Cyklist
"Konsensus" i diskussionerna på nätet kring varför just handlavin.se blev utvalt är att de är registrerade i Sverige. Allt med Skatteverkets goda minne. Det är dock inte tillräckligt då Skatteverket inte bedömer rättsläget
Vad säger lagen egentligen? Jag har inte kunnat hitta något tydligt krav på vart ett företag ska vara registrerat.
 

Vino fino

Medlem
Med "konsenus" menar jag att det är den troliga orsaken till att Handlavin blev "utvalt" som företaget myndigheterna gick efter.
Instämmer helt. Däremot verkar det också vara en "konsensus" här och var att svenskregistreringen automatiskt betyder fällande dom. Finare Vinare och andra internationellt erkända juridiska experter på EU-rätt är tvärsäkra…

Jag är lika säker på min sak. Handlavin kommer inte att fällas.

Instämmer också helt med @Jimmy Forsman . Förfarandet är knappast slumpmässigt.
 

Vino fino

Medlem
Vad säger lagen egentligen? Jag har inte kunnat hitta något tydligt krav på vart ett företag ska vara registrerat.
Frågan gäller vad som konstituerar detaljhandel. EG-domstolen upprätthåller Systembolagets monopol i Sverige avseende detaljhandel men underkänner förbudet mot privatpersoners rätt att importera vin.

1. Är Handlavin att betrakta som (svensk) detaljhandel?
2. Rätten till varors fria rörelse är ett fundament i EU-fördraget, så om den skall inskränkas, kan ett förbud motiveras av andra skäl? (dvs. står Handlavins verksamhet i strid mot svensk alkohollagstiftnings syfte att begränsa konsumtionen och skydda ungdomar?)

Den som är bergfast övertygad om att svaret på bägge frågorna är JA har antingen 1) gott om pengar att processa för; 2) livlig fantasi; eller 3) andra dunkla syften som inte har att göra med om man vinner i domstol eller ej.

Här ligger hela domen
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-170/04
 

kayaker

Cyklist
Generaladvokat Antonio Tizzanos yttrande är rätt intressant m.a.p. SBs monopol. Han skriver bl.a:
73. Detta framgår enligt kommissionen framför allt av olika motstridiga förhållanden inom den svenska folkhälsopolitiken, särskilt följande omständigheter:

– Import och handel med tobaksvaror omfattas, till skillnad från import och handel med alkohol, inte av något förbud i Sverige.
– Resande som fyllt 20 år får föra in en stor mängd alkoholdrycker till Sverige.
– Den som fyllt 20 år och som inte är märkbart berusad får köpa en obegränsad mängd alkoholdrycker hos Systembolaget.
– Systembolaget har främjat konsumtionen av alkoholdrycker genom att förlänga sina butikers öppettider.
Mot bakgrund av att SB numera bl.a. erbjuder möjlighet att beställa via webben och möjlighet att få hemleverans så torde monopolet kunna sitta rätt löst...
 

Vino fino

Medlem
Även @vintomas har skrivit ett inlägg som sätter ytterligare spets på frågan

Som sagt, frågan innehåller två delar.

1. Är Handlavin att betrakta som detaljhandel? Öppet 4 ggr om året, inget eget lager, ingen butik. Man skulle kunna dra paralleller till svenskregistrerade mäklare av tjänster som bara tillhandahåller en webbsida. Vad säger svensk lag om "detaljhandel"?
2. Om ja, och även om man vinner i svenska domstolar, vad händer om/när ärendet når EG-domstolen? Rosengrendomen var tydlig med att varors fria rörelse gick före svensk alkolhollagstiftning om inte väldigt specifika folkhälsovinster kunde visas. Dessutom (men det talas inte högt om) var domen väldigt kritisk mot själva Systembolaget som rörelse. Alltså hur de försvårar för konsumenter osv.

Det kan kosta blod, svett och tårar men jag är övertygad om att Peder överlever maktmissbruket. Själv tänker jag sympatibeställa några lådor när den här historien är utagerad.

Det ska bli mkt intressant att se hur detta påverkar förtroendet för Monopolet. Det är också en riskfaktor som deras advokater måste beakta innan man drar detta hela vägen till Luxemburg.
 
Toppen