Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Primör 05

magnum

Epernay, Frankrike
SV: Primör 05

Håller med såg också detta tror inte Parkers poäng för 05orna har släppts.
 

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Primör 05

Eftersom de precis är i tagen att levereras så har man ju bara primörpoängen att relatera till än så länge, sen får man väl helt enkelt revidera när det blir aktuellt. Men det skulle kanske framgå tydligare att det är primörpoängen som det relateras till, även om det är själviklart för många så är det ju inte det för alla. Det är ju lika bra att skriva inom () för att klargöra.
 

magnum

Epernay, Frankrike
SV: Primör 05

Krug skrev:
Eftersom de precis är i tagen att levereras så har man ju bara primörpoängen att relatera till än så länge, sen får man väl helt enkelt revidera när det blir aktuellt. Men det skulle kanske framgå tydligare att det är primörpoängen som det relateras till, även om det är själviklart för många så är det ju inte det för alla. Det är ju lika bra att skriva inom () för att klargöra.
Inte riktigt WS har släppt sina poäng!!
 
Toppen