Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Producenter i Champagne som använder ek?

Ekdahl

Medlem
Vet att många producenter i Champagne använder ek i process/lagring (tex Krug, Selosse, Vilmart, Detuné, Geoffroy, Bollinger etc etc) och är intresserad av att dyka djupare i fler av dessa producenter - vilka av deras viner, hur mycket, hur länge och på vilket sätt. Finns det någon bra sammanställning? Eller någon som kan hjälpa till med lite fakta?
 
Toppen