Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Projekt: Vinkällare

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Projekt: Vinkällare

Ok, nu var jag delaktig till att dra den här off-topic. Men tillbaka igen!

50 cm betong?

Det är väl bara att du skaffar dig en liten geologhammare och börjar skrapa. Följ Andy Dufresnes ledstjärna!
 

Helen

Medlem
SV: Projekt: Vinkällare

CH skrev:
Jag tillsamman med en vän har det angenäma problemet att vi har slut på lagringsplats. Istället för att hyra ytterligare fack eller köpa en till vinkyl så funderar vi på att omvandla ett rum i min källare till vinkällare. Det är ca 2x2m med en takhöjd på 2.20. Det finns inga fönster och det ligger helt under mark. Väggarna är minst 50cm betong som sedan har grovputsats. Dörren som sitter där nu måste bytas ut till en isolerad och framförallt låsbar.

Två frågor har dykt upp under mina funderingar.
1. Behöver jag isolera och 2. pga. väggarnas tjocklek så går det inte att montera ett kylaggregat på annat ställe än i dörren, skulle detta funka?

CH du skulle kunna ha ett splittaggregat för 10 kubik där den varma delen kan placeras upp till 10 m från vinkällaren. Den kalla delen plaseras ca 30 cm från taket i vinkällaren.
 
Toppen