Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Reduktiv stil

Silenos

Medlem
SV: Reduktiv stil

Man utsätter vinet för mindre syre än vad som är brukligt genom att skippa omdragningar, antingen helt (som hos t.ex. Fourrier i Gevrey) eller delvis.
 
Trådskapare
F
SV: Reduktiv stil

Tack för svaret!
Hmm ok.
Läste att de gör vin i reduktiv stil i Österrike, där de ofta är ståltank som gäller.
Tror jag förstår de som att man inte vill att druvor/must inte kommer i kontakt med syre. Men jag menar att viner som man upplever reduktiva är över svavlade..?
 
Toppen