Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Regler för producent och leverantörstavlorna

Status
Stängd för vidare inlägg.
Dessa tavlor är avsedda för leverantörer och producenter. Speciellt inbjudna leverantörer kan här publicera nyheter och annan information som är avpassade för forumets målgrupp.

Det är fritt för alla medlemmar att kommentera och ställa frågor. Inlägg som är produktreklam från ej inbjudna leverantörer kommer utan varning omedelbart tas bort och användarid kommer att spärras.

Önskar leverantör bli inbjuden till finewines.se så skicka ett mail till info@finewines.se med en kort beskrivning av verksamheten alternativt ta kontakt med någon av våra administratörer.
 
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen