Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Regler.

Status
Stängd för vidare inlägg.

admin99

Administratör
"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna

***

ÅLDERSGRÄNS: 20 ÅR

***

Kvalitét framför kvantitet:
finewines.se ställer krav på kvalitet och läsvärde. Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att publicera inlägg med för låg kvalitet och bristande debattunderlag blir bannlysta. Förkortningen KFK står för "Kvalitet framför kvantitet".

***
finewines.se lyder under svensk lagstiftning. För fullständigt användaravtal se http://www.finewines.se/Anvandaravtal%202011-09-01.pdf
 

Attachments

  • fine.jpg
    226,7 KB · Visningar: 673
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen