Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Resor till Champagne

Vi har många ämnen som behandlar resor till Champagne och efter en fråga från en vän tog jag tillfället i akt och samla dem i en sk "bitly bundle"

Gör det lätt att hitta ämnena och lättare för er att dela med er. Låt mig veta om det är några som borde vara med så lägger jag in dem. Ersätter naturligtvis inte forumet men gör det enkelt att svara på frågan "Jag ska till Champagne, har du några tips"
 
Toppen