Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Richard Juhlin pratar champagne

Trådskapare
Per Stade

Per Stade

Lege artis
SV: Richard Juhlin pratar champagne

Jimmy Forsman skrev:
Inte undra på att mina försök att skapa en livaktig stam av Trigonostigma heteromorpha-hannar
genom ett intrikat genusspecifikt avelssystem har misslyckats så kapitalt!

Avlar du dom för att äta?
För det är väl inte för rommens skull.
 
Toppen