Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Richard Juhlin

Mattias Schyberg

Administratör
jag är också förvånad hur han väcker så stora reaktioner.
Ja absolut. Jag har lärt mig jättemycket av honom och ser upp till karln och hans kunskap.
Kul att du lärt dig mycket av Juhlin. Själv har jag andra källor till kunskap och har faktiskt aldrig gett honom en chans eller känt behov av hans vägledning.

Inget fel att lyssna på och lära sig av Juhlin givetvis, men kunskap om vin och champagne är ingen bristvara direkt och det kan vara bra att bredda sina källor. :)
 
Toppen