Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Seasick Steve på Debaser medis lördag 21 feb

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Slänger ut ett litet tips om den skönaste Delta snubben just nu. Seasick Steve lirar på Debaser medis nu på lördag och det finns fortfarande, sjukt nog, biljetter kvar. För att kolla in mannen ifråga klicka <-- där.

Det är fan tjänstefel att missa om man har någon form av musikintresse!!

Tillägg: Fan, den här också!
 

Jos

Medlem
SV: Seasick Steve på Debaser medis lördag 21 feb

Skön gubbe... Men är jag trött som inte förstår någon slags avancerad playback eller? Jag syftar på 4:00
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Seasick Steve på Debaser medis lördag 21 feb

Kan ju naturligtvis vara så att det är lite osynk med ljudet kontra bilden, men om du tittar vid 3.32 så ser du att han spelar någonting med vänsterhanden bara där. Men det är klart, det kan säkert vara förinspelat också, men det verkar ju underligt att det skulle vara det enda, speciellt som han går ut och lattjar bland publiken.
 
Toppen