Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Severin vinkyl

Sveprod

Medlem
Ni som känner märket och ev har erfarenhet. Är deras skåp något att satsa på om man nu inte vill punga ut för värstingarna? Ska i så fall stå in en källare som pendlar mellan ca 14-19 beroende på årstid.
 
Toppen