Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sjunkande champagnepriser

chambertin

Medlem
SV: Sjunkande champagnepriser

Hörde samma sak om sjunkande volymer när jag var i Champagne i Augusti/September. Vissa producenter låg 15% ner jfrt med samma period året innan. Några marknader (bl.a USA) hade tappat >30%. Tyvärr blir både Champagne och alla andra viner dyrare p.g.a bananrepublikvalutan SEK så ngn nytta av eventuellt sänkta priser lär vi inte få se förrän kronan återhämtar sig.
 
Toppen