Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sköna citat om mat

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Ibland hittar man en del riktigt sköna citat om mat och dryck i olika böcker (eller filmer eller vad tusan som helst) som får det att vattnas i munnen. Jag sprang precis på denna lilla pärla som är skönt bejakande för inälvsfetichister:

Mr Leopold Bloom ate with relish the inner organs of beasts and fowls. He liked thick giblet soup, nutty gizzards, a stuffed roast heart, liver fried with crustcrumbs, fried hencod's roes. Most of all he liked grilled mutton kidneys which gave to his palate a fine tang of faintly scented urine.
 
Toppen