Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Små och exklusiva partier oktober 2012

Systembolagets lansering av små och exklusiva partier 1 oktober 2012

Detta släpp kommer att lanseras i vinkällarbutikerna. Bland nyheterna finner man 2002 Egly-Ouriet, 2004 Bollinger La Grande Année Rose och 2000 Gosset för champagnenördarna. Lite 2009 Bordeaux, Paolo Scavino Barolo och för de som gillar fläskiga viner från USA, Royal City Syrah samt Kistler Les Noisetiers Chardonnay

Små och exklusiva partier oktober 2012
 

kayaker

Cyklist
SV: Små och exklusiva partier oktober 2012

Intressant att Les Astéries släpps till ett lägre pris än vad de senaste inköpta årgångarna lanserats för. Har SB blivit smartare? 2005, 2006 och 2007 finns ju kvar och priserna för 2006:eek:rna och 2007:eek:rna är ju nedsatta ett par gånger...
 
Toppen