Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Småskaligt producerat öl

CH

Medlem
Har en arbetskollega som vid sidan av är delägare i ett bryggeri i Kalmar. Har vid tidigare tillfälle köpt hans öl och gillat dem starkt.

Från årskiftet (som sedan blev 26 mars) skulle det göras möjligt att beställa lokal producerad öl till alla bolag vilket hade öppnat upp för en klart lättare beställning än tidigare privatimport för att komma över några av deras olika öl. Nu har de dock fått bersked att bara 2 av deras 4 sorter får säljas på det sättet och orsaken till att 2 av dem inte får sälja görs med arguemntet "att de säljer för bra lokalt" ???

Känner inte till de nya reglerna exakt och vet inte vad som faktiskt gäller men om det finns en stark efterfrågan för dem så borde de väll för f-n säljas om något eller?

Någon som kan reglerna och kan förklara dem lite kort?
 

moos

Medlem
SV: Småskaligt producerat öl

Vilket trams, systembolaget är på tok för fyrkantigt..
 
Toppen