Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Sökningar på SS

kayaker

Cyklist
Idag har de verkligen lyckats. Jag har inte lyckats hitta ett piss på namnsökningar. Någon annan som lyckats?
 

Keen

slan
SV: Sökningar på SS

kayaker skrev:
Idag har de verkligen lyckats. Jag har inte lyckats hitta ett piss på namnsökningar. Någon annan som lyckats?

Stod väl på hemsidan att just namnsökningen ligger nere?
 
Trådskapare
kayaker

kayaker

Cyklist
SV: Sökningar på SS

Keen skrev:
Stod väl på hemsidan att just namnsökningen ligger nere?
Din tolkning är säkert riktigt men det var inte min tolkning av detta:
På grund av tekniska problem är vi tyvärr tvungna att ta bort funktionen fritextsök, från fredag till söndag. Du kan fortfarande använda avancerad sökning (per varugrupp).
 
Toppen