Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Spännande fakta - egna analyser

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Noterar i TDA:s rapport om per capita vinkonsumtion (2011) att:

Fakta

Man i Vatikanstaten konsumerar 3 ggr så mycket vin per person som den gemene svensken.

Egen analys
Det måste vara tufft att gå runt och fantisera hela dagarna...
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Noterar i TDA:s rapport om per capita vinkonsumtion (2011) att:

Fakta

Man i Vatikanstaten konsumerar 3 ggr så mycket vin per person som den gemene svensken.
Nykterhetsrörelsen är ett fenomen som nästan uteslutande finns i protestantiska länder. Antalet protestanter i Vatikanen är nog trots allt rätt begränsat. :)
 

Vino fino

Medlem
Inte inte alltför vild gissning är att en stor del av volymen är nattvardsvin.

Men, men: vi har det att tacka för att druvor planterades i nya världen.
 
Trådskapare
StefanAkiko

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Inte inte alltför vild gissning är att en stor del av volymen är nattvardsvin.

Men, men: vi har det att tacka för att druvor planterades i nya världen.
De nattvardar då förmodligen på övertid :baksmälla:
Undrar över fördelningen olika typer av vin och prisklasser...
 

Vino fino

Medlem
De nattvardar då förmodligen på övertid :baksmälla:
Undrar över fördelningen olika typer av vin och prisklasser...

alter-wine-burgundy.jpg


papa.jpg
 
Toppen