Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Starköl på oväntat ställe

KockJohan

Cioccolato Catering
Leverantör
SV: Starköl på oväntat ställe

alla leverantörer kan vell göra ett misstag, då den mänskliga-faktorn kan spela in?
Alt att fel etikett kom på just de flaskorna...för helt osannolikt är det vell ändå inte?
 
Toppen