Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Stefan Eriksson Matstudio byter ägare

Trådskapare
A
SV: Stefan Eriksson Matstudio byter ägare

Elvis skrev:
Någon som vet vad Stefan Eriksson ska göra i stället?
Dricka mer champagne var en tydlig ambition som uttryckes. Sedan har de startat www.ravaran.se men i grunden så lät det som att det skulle funderas på vad som är nästa steg
 
Toppen