Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Superduperprovning White Port i Lund 29/8

buteljen

Medlem
Vinlista:
Q das Lamelas 10 YO Tawny White
Q das Lamelas 20 YO Tawny White Dry
Q das Lamelas 30 YO Tawny White
Q das Lamelas Over 40 YO Tawny White
2007 Maynard Colheita white
Andresen 10 YO white
Andresen 20 YO white
Andresen Over 40 YO white
1969 Devesa White Colheita
DR Over 50 year, Very Old White Port

PMa mig om ni är intresserade
 
Toppen