Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

"Svenska" nätbutiker

Per Stade

Lege artis
SV: "Svenska" nätbutiker

kayaker skrev:
Caviste skrev:
Vet inte hur man lyckats sälja slut på denna... Detta är bland det värsta jag vet i dagens vinhandel och kan i stort sett bara existera mot en inskränkt, uttorkad monopolmarknad.
http://www.finewinesociety.se/wine_deta ... ne_id=1368

169:- i BS på bolis, 135:- i CAV 0002
Den är slut på SS. Jag vet dock inte hur länge den varit slut. Den order jag la samma dag CAV 0002 offentliggjordes makulerades för några dagar sedan.

Efter det att du hade tipsat om att den fanns i beställningsortimentet var jag in till
vår lilla lokala butik. Fick besked om att det hade funnits 12 eller om det var 24
flaskor i Bromma men att de alla var beställda av en kund.
Någon här på forumet?
Eller var det FWS som fyllde på sitt lager?
 
Toppen