Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Svenskt vinbedrägeri i mångmiljonklassen

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Frasen "investera i en affärsidé om vinhus" fick mig först att tro att det handlade om vinproduktion, men eftersom London och Paris nämns i artikeln, handlar det förmodligen om investering i en primeur-viner och andra viner som de utlovade skulle stiga i värde på andrahandsmarknaden. Jag har läst i Decanter om motsvarade bedrägerier i UK, men jag var inte medveten om att det alls fanns svenska aktörer på denna marknad.
 
Trådskapare
sunqan

sunqan

Vinös
Frasen "investera i en affärsidé om vinhus" fick mig först att tro att det handlade om vinproduktion, men eftersom London och Paris nämns i artikeln, handlar det förmodligen om investering i en primeur-viner och andra viner som de utlovade skulle stiga i värde på andrahandsmarknaden. Jag har läst i Decanter om motsvarade bedrägerier i UK, men jag var inte medveten om att det alls fanns svenska aktörer på denna marknad.
Kortversionen i dm var totalt förvirrad :) däremot är första stycket i "mitt i":s artikel rätt tydlig om än med ett avigt ordval
"Mannen ska ha gett sken av att pengarna skulle användas för köp av vin i vinhus i London och Paris, som sedan skulle generera en betydande vinst till investerarna."

Var kom han som virrade in här för ett tag sen ifrån?
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Var kom han som virrade in här för ett tag sen ifrån?
Du tänker nog på en viss A.J. från Lidingö. Han verkar ha en gedigen bakgrund inom annat bedrägeri innan han försökte sig på vin, men jag har inte sett något som tyder på att han jobbat på den skalan eller har ägnat sig åt vin annat än ganska nyligen.
 
Toppen