Systembolaget ämnar stämma Winefinder

Diskussion i 'Övrigt' startad av Sonderlese, 16 januari 2019.

 1. Sonderlese

  Sonderlese Medlem

 2. TF Nilsson

  TF Nilsson Medlem

 3. thunberg

  thunberg Flaskfantast Moderator

  Är det början på slutet för samtliga näthandlare eller kommer det blåsa över?
   
 4. TF Nilsson

  TF Nilsson Medlem

  Ska bli spännande att se, då EU förespråkar konkurrens så känns det konstigt att det skulle ske. Då man även har tagit upp frågan om gårdsförsäljning i riksdagen och fått ett ja där så tror jag det är större chans att vi får mera mot ett liknande upplägg som i Finland att det får säljas vin och öl till en viss procent i vanliga butiker
   
 5. Pessoa

  Pessoa Medlem

  Folkhälsan? Skitsnack.
   
  Borjes_bubblor, vintomas och Sonderlese gillar detta.
 6. vintomas

  vintomas Bloggare

  Sonderlese gillar detta.
 7. Mattias Schyberg

  Mattias Schyberg Administratör

  Sonderlese gillar detta.
 8. vintomas

  vintomas Bloggare

  Här finns monopolets pressmeddelande: https://press.systembolaget.se/wp-c...t-skickar-stamning-till-winefinder-190116.pdf
  Komplettering: det stod visst mer här: https://www.systembolaget.se/marknadsforing-alkohol
  Vid en hastig anblick verkar det som att Systembolaget har missförstått sin roll, vilket inte är första gången. Systembolaget AB är statligt företag med uppgift att sälja sprit, bag-in-box m.m. De är ingen myndighet och har ingen som helst uppgift att utöva någon tillsyn. Sedan har de tolkat sitt upplysningsuppdrag från ägaren på så att de lägger en massa miljoner på självförhärligande propaganda, uppenbarligen med bolagsstyrelsens goda minne. Det är dock inte samma sak.

  Om de (d.v.s. någon ledande företrädare för bolaget) tror att något är olagligt på riktigt, d.v.s. utgör ett brott som strider mot svensk lag, får man göra på samma sätt som alla andra: göra en polisanmälan och hoppas på att detta leder till en brottsutredning, att åklagare kopplas in o.s.v. Det har de tydligen inte lyckats med mot Winefinder, fast de har försökt i flera år.

  Många kan nog vara förvånade över att Systembolaget avser att gå till Patent- och marknadsdomstolen med ett ärende, om de tror att brott har begåtts. I nuläget har de dock bara skickat ett hotbrev till en utländsk (men svenskägd) konkurrent*. Eftersom de inte är en myndighet och saknar tillsynsansvar, kan man uppfatta detta som något av "maffiatakter", som mer passar in i privatägd amerikansk företagskultur. Man kan undra om ägaren staten verkligen tycker att de statliga företagen ska ägna sig åt stämningar av utländska företag?
  * Egentligen är inte Winefinder en konkurrent till Systembolaget, eftersom distansförsäljning från Danmark utgör import till Sverige, medan Systembolaget bedriver detaljhandel i Sverige. Men SB uppfattar dem uppenbarligen som konkurrenter.

  Nåväl, deras pressmeddelande är något oklar avseende för vad de tänkte sig stämma Winefinder, och med vilken rättslig grund. ("Genom avgöranden i EU-domstolen och finska Högsta domstolen blir det än mer tydligt att Winefinders verksamhet är olaglig" är inte särskilt tydligt, eftersom Rosengrendomen i EU-domstolen gjorde nätförsäljningen i Winefinder-form möjlig.) Det måste dock rimligen handla om ett "mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring" som Systembolaget vill driva. Enligt domstolens information inleds dock många mål genom ett överklagande av ett beslut som en myndighet, t.ex. Patent- och registreringsverket, har meddelat. Då innebär det att en tillsynsmyndighet vill utsätta ett företag för en avgift, varefter företaget överklagar till en domstol som får avgöra ärendet.

  För att få grepp på tillämplig lagstiftning har jag hamnat i Marknadsföringslagen (2008:486 i sin aktuella lydelse per 2019-01-02) i kombination med Alkohollagen (2010:1622).

  I Marknadsföringslagen hittar jag:
  23 § En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd.
  26 § Ett förbud enligt 23 § ... ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.
  Och i Alkohollagen:
  7 kap 1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.
  7 kap 8 § Ett handlande som strider mot 1-6 §§ ... ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som avses i 2 §, även mot näringsidkare.

  Således vill Systembolaget, som jag tolkar det, att Winefinders marknadsföring ska anses vara otillbörlig mot konsumenter eftersom de hävdar att det är är lagligt att köpa från dem. Systembolaget vill därför rimligen att Winefinder ska förbjudas, vid vite, att fortsätta att hävda detta?

  Nu kommer dock det jag inte förstår. I Marknadsföringslagen står det:
  47 § En talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § får väckas av
  1. Konsumentombudsmannen,
  2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller
  3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.

  Jag kan därför inte riktigt se att Systembolaget AB har möjlighet att föra talan. Det är i första hand myndigheten Konsumentombudsmannen som ska föra talan (47 § 1) och i andra hand en sammanslutning av konsumenter (47 § 3). Som aktiebolag är ju Systembolaget AB en näringsidkare, och de berörs inte av marknadsföringen. Alkohollagen 7 kap 1 § talar ju om marknadsföring mot konsumenter (ej näringsidkare), och det är enbart 7 kap 2 § (som handlar om gåvor/varuprover) som kan anses vara otillbörlig mot näringsidkare. Eller så är det jag som missförstår vad 47 § 2 säger. Min tolkning är dock att aktiebolag/näringsidkare alltså inte kan stämma andra bolag/näringsidkare i Patent- och marknadsdomstolen lite hur som helst.

  Att Systembolaget skickar egna hotbrev, måste rimligen betyda att de inte har lyckats övertygat Konsumentombudsmannen, d.v.s. den ansvariga tillsynsmyndigheten, att driva ärendet. Frågan är då om de verkligen kan driva detta ärende vidare och få domstolen att ta upp den. Vi får förmodligen se.

  Om de skulle lyckas driva ärendet vidare, så uppstår nästa intressanta juridiska fråga. Menar Systembolaget verkligen att Patent- och marknadsföringsdomstolen ska betrakta Winefinders marknadsföring som otillbörlig, genom att uttala sig om att den är olaglig? Straff vid försäljning i strid med Alkohollagen regleras bl.a. i 11 kap 3-4 §§. Inga fällande domar finns mot varken Winefinder eller något annat företag med motsvarande upplägg (d.v.s. utlandsbaserat) som säljer mot Sverige. Jag ställer mig minst sagt tvekande till om Patent- och marknadsdomstolen skulle ta på sig att göra en bedömning som ska göras av en annan domstol (vanlig tingsrätt) efter åtal, i ett sådant här mål! De verkar hänga upp det hela på Alkotaxi-målet i Finland, som för övrigt inte är särskilt färskt, och som alltså gäller finsk lagstiftning i en finsk domstol. När Alkotaxi-målet har tagits upp i svensk förbudsdebatt av IOGT-NTO m.fl. har det gällt påstående om att Sverige kan förbjuda nätvinhandeln, d.v.s. att det skulle vara möjligt att ändra svensk lagstiftning i den riktningen utan att det strider mot EU-bestämmelser. (Ett mycket tveksamt uttalande.) Flera utredningar har tittat på detta utan att det lett till ändrad lagstiftning. Att påstå att en dom i Finland däremot skulle innebära att befintlig svensk lag förbjuder andra saker än tidigare, framstår för mig som ett helt bissart resonemang. Patent- och marknadsdomstolen kan ju rimligen inte "fälla" marknadsföring för att Systembolaget påstår att Winefinders försäljning kunde ha varit olaglig om Sverige hade annan lagstiftning??? :confused::confused::confused:

  Jag tror alltså att det här kan komma att bli ett präktigt juridiskt magplask för Systembolaget. Förutom att ägaren staten (regeringen) borde börja fundera på vad de egentligen sysslar med.

  Jag ska avsluta med att säga att jag inte är jurist, och att mina erfarenheter av domstol är begränsad till några år som nämndeman i tingsrätt och förvaltningsdomstol (då fortfarande länsrätt) för ett antal år sedan. Så jag kanske har missförstått saker.
   
  Last edited: 16 januari 2019
  Elvis, sunqan, Vincent H och 20 andra gillar detta.
 9. Sonderlese

  Sonderlese Medlem

  Tack vintomas, du lägger fram ett intressant argument för att ett sådant åtal skulle ogillas i Patent- och Marknadsdomstolen.
  Winefinder borde ta del av ditt resonemang.
   
 10. Pessoa

  Pessoa Medlem

  Sonderlese, vinosofi och Mattias Schyberg gillar detta.
 11. Adamanko

  Adamanko Medlem

  Jag tycker att det är bra att det testas. Och självklart ger reklam merkonsumtion, reklam är inte välgörenhet. Och merkonsumtion folkhälsokonsekvenser. Så återigen bra att det testas. Sen är jag inte advokat och är inte intresserad av att diskutera frågans teknikaliteter.
   
 12. rs14

  rs14 Medlem

  Intressant inlägg som oftast när T vågar sticka ut hakan med sin vassa penna. Är det någon som vet vem denna "Systembolagets vassaste rekryt" är?
   
 13. Tristan

  Tristan Medlem

  Men det görs ju även reklam för vin som säljs på bolaget? (Förvisso inte AV bolaget, men de säljer trots det produkter som marknadsförs helt lagligt.) Och vad gör just BiB'en i dessa annonser bättre än att uppmana till merkonsumption?
   
  vintomas, Kostjan och lukastollig gillar detta.
 14. john b

  john b Medlem

  Tack vare detta fallet fick jag upp ögonen för winefinder och deras sortiment. Och flexibla hemleveransen. Jäkla bra reklam.
   
  gece, Mr Curiosity, Kostjan och 2 andra gillar detta.
 15. Swedish

  Swedish Medlem

  https://www.instagram.com/p/BsnJ2WMH7gm/
   
  Mattias Schyberg och Carinasomm gillar detta.
 16. chambertin

  chambertin Medlem

  Är alltid lika fascinerad av SB's faktaresistens vg vår alkoholkonsumtion kontra andra länder med eller utan monopol.
  Dom verkar inte lyckas särskilt bra med det om man tittar på statistik vg vin, öl och starksprit.
  Det verkar vara helt andra parametrar som styr våra alkoholvanor och totala konsumtion än gröna skyltens öppettider och ålderskontroll.
  Från: https://harpers.co.uk/news/fullstor..._consumption_as_change_sweeps_wine_world.html

  wine-consumption-per-person.png
  beer-consumption-per-person.png
  spirits-consumption-per-person.png
   
  Elvis, Tomas Lindblom, Daniel A och 2 andra gillar detta.
 17. Österland

  Österland Medlem

  Vad fint att Systembolaget intresserar sig för högsta domstolen i Finland. Kanske Systemet gärna hörde lite mer om situationen i Finland?

  I Finland har man försökt skydda det statliga alkoholmonopolet, Alko Ab, mot distanshandel från andra EU-länder. På liknande sätt som Winefinder säljer vin från Danmark till Sverige finns det företag som etablerat sig i Estland och därifån säljer vin till Finland.


  Efter att högsta domstolen gav en fällande dom i sk. Alkotaxi-målet (KKO:2018:49) notifierade Finland EU-kommissionen i juli 2018 om ett lagföslag som skulle förbjuda all distanshandel med alkohol från andra EU-länder. Lagförslaget på svenska: http://ec.europa.eu/growth/tools-da...h/?trisaction=search.detail&year=2018&num=324

  EU-kommissionen gav ett så kallat "detaljerat utlåtande" 8.10.2018 där kommissionen anser bland annat följande:

  - Det nationella alkoholmonopolets (Alko Ab) ensamrätt omfattar inte distanshandel från andra EU-länder: "The Commission considers that the prohibition contained in §32 of the notified draft does not fall within the exercise of Alko's sole right to manage the retail trade of alcoholic beverages in Finland as set out in the current Alcohol Act."

  - Förbudet skulle bryta mot principen om varors fri rörlighet: "The Commission considers that the prohibition contained in §32 of the notified draft would constitute a quantitative restriction on the free movement of goods under Article 34 TFEU as a de jure discrimination against imported alcoholic beverages."

  - Förbudet fyller inte de krav för skydd av folkhälsan som krävs för att tillåta en restriktion av varors fri rörlighet: The Commission would like to draw to the attention of the Finnish authorities that a restriction to free movement of goods may be justified on the grounds of the protection of the health and life of humans, under Article 36 TFEU, only if that measure is appropriate for securing the achievement of the objective pursued and does not go beyond what is necessary in order to attain it (see, Case C-333/14 Scotch Whisky Association, paragraph 33 and the case-law cited). According to settled case-law it is for the Member State invoking a justification to demonstrate that its conditions are met (Case C-170/04 Rosengren and Others, paragraph 50 and case-law cited).”

  - Förbudet är inte nödvändigt och det är oproportionellt. Kommissionen föreslår att alkohol köpt genom distanshandel kunde överlåtas åt kunder på samma sätt som Alko överlåter varor beställt via internet: "The Commission is not convinced about the necessity and proportionality of the prohibition at issue. The Commission is of the opinion that other, less restrictive means may be able to achieve the same objective. The Commission invites the Finnish Government to consider authorised delivery premises for distance selling of alcoholic beverages across borders and their import into Finland, similarly to §27(1) of the Alcohol Act, which grants Alko the right to sell alcoholic beverages online and, after purchases have been made, the right to arrange itself or through its contracted third parties their transport to the point of delivery outside Alko's approved retail trade premises."

  - Avslutningsvis meddelar kommissionen att Finland dras inför EU-domstolen ifall lagen träder i kraft utan att man beaktat kommissionens åsikter. "Should your Government not comply with the obligations foreseen in Directive (EU) 2015/1535 or should the text of the draft technical regulation under consideration be adopted without account being taken of the above-mentioned objections or be otherwise in breach of European Union law, the Commission may commence proceedings pursuant to Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union."

  (Det var precis på basen av artikel 258 som EU-kommissionen drog Sverige inför EU-domstolen i samband med sk. Rosengren-domen)


  Kommissionens detaljerade utlåtande i sin helhet på engelska:
  https://stm.fi/documents/1271139/78...ityiskohtainen+lausunto++etamyynti+EN.pdf.pdf

  Hufvudstadsbladet skrev om kommissionens utlåtande 10.10.2018: https://www.hbl.fi/artikel/eu-kommissionen-inget-hinder-for-distansforsaljning-av-alkohol-pa-natet/

  Det som är väldigt intressant är att kommissionen inte alls nämner sk. Alkotaxi-fallet, dvs. EU-domstolens beslut C-198/14 Visnapuu som ligger som grund för högsta domstolens fällande dom KKO:2018:49. Det är dock inte överraskande ifall man läser HD:s domslut: "If the buyer had selected home delivery, the alcoholic beverages had been under the factual control of the seller until the moment they had been delivered to the buyer. What had been at issue was a continuous chain of events consisting of the conclusion of the agreement over the internet, the transport of the beverages to the address indicated by the buyer, and delivery to the buyer. The agreement had not been fully completed until the seller had delivered the beverages to the buyer in Finland. On the basis of these considerations, the Supreme Court held that A’s conduct constituted the retail sale of alcoholic beverages in Finland. Thus, A’s conduct fulfilled the essential elements of an alcohol offence, the sale of alcohol beverages contrary to the provisions of the Alcohol Act." Sammandrag på engelska: https://korkeinoikeus.fi/en/index/e...tsaleandhomedeliveryofalcoholicbeverages.html

  Alkotaxi-fallet gick i praktiken ut på att estniska Valev Visnapuu tog emot alkoholbeställningar via internet och leverarade varorna genom att själv köra dryckerna med bil från Estland till Finland och leverera dem hem till kunderna. I vissa fall hade han hämtat sprit i förväg till Finland så att han kunde leverera inom några timmar ifall någon gjorde en beställning.

  Finlands justitiekansler gav ett utlåtande 30.11.2018 där han bland annat konstaterar att man inte kan tolka att HD-fallet kategoriskt förbjuder alla former av distandhandel: "Det är även klart att högsta domstolen endast tagit ställning till en sådan gärnings straffbarhet som är aktuell i fallet." (fri översättning från finska). Utlåtandet i sin helhet (tyvärr endast på finska): https://stm.fi/documents/1271139/78...2b87cf45e809/Oikeuskanslerin+lausunto.pdf.pdf

  Därmed får Vasa hovrätts friande dom i fallet Vinklubben år 2016 en ny betydelse. Ärendet handlade om distanshandel med vin från Portugal. Vinet beställdes och betalades i förväg och ett kurirföretag transporterade vinet till Finland. Alkoholskatten betalades korrekt till Finland. Enligt domslutet VaaHO:2016:3 avväntade rätten EU-domstolens beslut i Alkotaxi-fallet och avgjorde ärendet på följande sätt: "Sammanfattningsvis konstaterar hovrätten att alkohollagens stadganden, enligt vilka A:s förfarande varit lagstridigt, inte är förenligt med EU-rätten, eftersom de restriktioner som lagen påbjudit visserligen varit ägnade att uppnå ett godtagbart syfte, men varit överdimensionerade då målet kan uppnås på ett minst lika effektivt sätt genom mindre ingripande åtgärder (FEUF artikel 36). Gemenskapsrätten ska tolkas så att en nationell domstol inte har rätt att utdöma straff för underlåtenhet att följa en nationell bestämmelse som står i strid med gemenskapsrätten (C-8/77 Sagulo punkt 12 och C-157/79 Pieck punkt 16). För den skull skall åtalet mot A förkastas." Hela domslutet på svenska: https://oikeus.fi/hovioikeudet/vaas...aisut/1464590704141.html#Hovrättens avgörande

  På basen av EU-kommissionens och justitiekanslerns utlåtanden meddelade Finland 5.12.2018 att den notifierade förbudslagen inte kommer att stiftas: https://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset...neta-hallituksen-esitysta-talla-vaalikaudella (pressmeddelande på svenska)
   
  jrick, Carinasomm, ChristianB och 13 andra gillar detta.
 18. sunqan

  sunqan Vinös

  Och när började sysyembolaget bry sig om alla fakta? Man tar en del, sen beställer man en forskningsrapport som stöder helheten. Denna rapport sågas naturligtvis, men nåt år senare upprepar man manövern och stödjer sima slusatser på den sågade rapporten.

  Nästan brilljant
   
  Ola Björklund, vintomas och lukastollig gillar detta.
 19. Peder

  Peder Medlem

  Enligt Beernews (2019-02-25) är det tydligen klart att Systembolaget ämnar stämma Winefinder (går vidare) och enligt Lennart Agen så förväntas det ta 2-3 år innan dom. Så nu kan monopolisterna fortsätta hävda en herrans massa år att seriösa vinaktörer som säljer mindre skit än dom själva är olagliga och begår ett brott.

  https://www.beernews.se/articles/klart-systembolaget-stammer-winefinder/
   
  Sonderlese, Mattias Schyberg och thunberg gillar detta.

Dela sidan