Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Systembolaget fortsätter sin kamp mot nya trender och förändring!

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Systembolaget fortsätter sin kamp mot nya trender och förändring!

Det har ju under de senaste åren blivit väldigt populärt bland olika företag, vinklubbar och importörer att erbjuda faxbeställningar av viner direkt till Stora Satans butiker med hjälp av så kallad permanent privatimport, en möjlighet att erbjuda små allokeringar till speciellt bra kunder, vinklubbsmedlemmar etc.

Nu vill systembolaget sätta käppar i hjulet för detta permanent genom att ta bort möjligheten att göra detta och istället så ska alla produkter som levereras genom bolagets butiker läggas in i beställningssortimentet och göras tillgängliga ”för alla”.

Tanken med detta är naturligtvis inte att förbättra servicen för kunderna, det är för att förhindra just denna ”extra” hanteringen kring vinerna. Tidigare har det räckt med att fylla i grundläggande information, skicka in till produktavdelningen på SS och därefter har man fått ett nummer på ungefär en vecka. Speciellt svårt blir det också för siter som exempelvis vinfynda.se som har hjälpt olika importörer att sälja ut restlager snabbt. Här försvinner möjligheten att erbjuda kunder rabatterade viner, någonting som länge har varit en nagel i ögat på Stora Satan och dess beskyddare.

Se nedan det som skickats ut från den nionde cirkeln:

Fr.o.m. november blir det förändringar gällande upplägget av ansökan om dolda artikelnummer - Permanent Privatimport.
Vi kommer att genomföra följande förändringar:

Offerten ska inkomma till oss senast den 15:e i månaden för att skapas till den 1:a i månaden efter.
Offerter som inkommer efter den 15:e får vänta till nästa omgång. Säljstart blir alltså tidigast den 1:a i månaden efter.
Det är även viktigt att ni godkänner avtalen vi skickar till er. Artikel blir inte aktiverad förrän de är godkända. För att godkänna avtalen svarar ni på detta mejl.

Jag vill passa på att informera om några förändringar under nästa år:

Systembolaget kommer att lansera en e-servicelösning som vi hoppas vara på plats den 1 november 2009. För att kvalitetssäkra all artikeldata kommer vi - förutom en offert - att behöva ett tekniskt varucertifikat, ett produktcertifikat och ett märkningsprov (etikett) vid ansökan från och med den 1 januari. Denna ansökan ska skickas till vår Kvalitetskontroll, kvalitetskontroll@systembolaget.se. Benämningen "permanenta privatimporter" kommer att försvinna och sortimentet kommer att kallas beställngssortiment. Vad du som leverantör kan välja på är att artikeln antingen ska finnas med i våra trycksaker eller inte. Om du inte vill att artikeln ska finnas med i våra trycksaker, ber vi dig att ange det i offerten.
Vi kommer att under våren att begära in kompletterande uppgifter till de permanenta privatimporter som är aktiva nu.
 
Toppen