Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Systembolaget sikter på att halvera utsläppen till år 2030

Sonderlese

Medlem

Swedish alcohol monopoly also takes responsibility for wineries...​


The Swedish state-owned company Systembolaget, which holds the monopoly for the trade in all alcoholic beverages, has set itself new, far-reaching climate targets. The aim is to halve current emissions by 2030. The targets cover the entire supply chain from grape to glass. This means that the wineries' emissions from grape growing, vinification, packaging and transport are included in the balance, as are customers' journeys to and from the shops across Sweden.
Ann Carlsson Meyer, CEO of Systembolaget, says: "The entire value chain, from the cultivation of raw materials to the recycling of packaging, influences how big the emissions become. We have a great responsibility to do everything we can to reduce climate emissions throughout the chain. I am proud that we now have to meet these strict and necessary climate targets. They are ambitious, and to achieve them we look forward to continued good cooperation, among others with our many suppliers."

The Scandinavian alcohol monopoly is considered a pioneer in sustainability. Systembolaget also aims to reduce its internal emissions by 90 per cent by 2025 compared to 2019. The longer-term goal is to be completely carbon neutral by 2045....

 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Jag ser inte riktigt hur SB som en monopolaktör med krav på sig att vara icke-diskriminerande i sitt sortiment, ska kunna ställa andra/högre krav än de som följer av lag. Dvs helt förbjuda t.ex. tunga flaskor från sortimentet kan de knappast, så länge de är lagliga att sälja. 50% på 8 år är en väldigt stor sänkning.
 

sunqan

Vinös
Sen ser jag att man inleder med en ren lögn, SB har monopol på detaljhandel och inget annat.

The Swedish state-owned company Systembolaget, which holds the monopoly for the trade in all alcoholic beverages
 

sunqan

Vinös
Hittade denna, som åtminstone delvis är relaterad https://www.cbi.eu/market-information/wine/denmark-finland-norway-sweden/nordic där hittade jag t.ex en passus om maxvikt på förpackningar och en länk till en pdf hos sb https://www.systembolaget.se/imagelibrary/publishedmedia/zi1hli7jhiaxxylfzb7d/Launch_plan_2016.pdf
Nu verkar SB ha glömt betala fakturan för sitt dns namn så jag kan inte kolla vad som står
Nu kommer man åt sbs web igen, och pdfen som länkades finns inte där iaf...

Däremot hittade jag denna på https://www.omsystembolaget.se/hallbarhet/miljo-och-klimat/...
Sista punkten borde väl vara - köp så du klarar dig några månader för att minska antalet resor, om det nu är miljöaspekten man syftar på.
Screenshot_20220918-091103_Samsung Internet.jpg
 

sunqan

Vinös
Och de planer om differentierad prissättning beroende på förpackningsvikt man uppenbarligen hade verkar inte införts, tvärtom...
Detta är från https://www.omsystembolaget.se/salja-med-ansvar/ansvar-for-produkterna/inkopsprocess/prismodell/

Screenshot_20220918-093801_Samsung Internet.jpg

Och för vin är det alltså två olika påslag relaterat till förpackningsstorlek.

Sen blev jag lite nyfiken - momsen på de alkoholfria dryckerna år enligt skv 12%, men sidan om prismodellen säger inget om det. Nån som vet hur sb gör?
 
Toppen