Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Systembolagets inköpsförfarande, monopolmygel...

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Ett öppet brev har dykt upp i vinbranschen. Kolla på Svt. Den stora frågan är naturligtvis vad som kommer att hända nu, om något.

Hur länge kommer Stora Satan att kunna fortsätta med detta? Det är ju ett faktum att monopolsituationer skapar en strålande grogrund för korruption...

Jag kopierar in brevet här också för att främja diskussionsunderlaget en aning.

Vad händer på Systembolagets inköpsavdelning?

Det svenska alkoholmonopolet, Systembolaget, hävdar att de ar märkesneutrala och att de
därigenom inte diskriminerar vare sig producenter eller leverantörer.
Stämmer detta med verkligheten?
Studerar man Systembolagets inköpsrutiner lite noggrannare upptäcker man snart att denna
märkesneutralitet i själva verket inte efterföljs.
Om en inköpare vill säkra att Systembolaget ska köpa en särskild produkt. och därigenom
favorisera en i förväg utvald producent eller leverantör, kan detta ordnas. I sina
offertförfrågningar skräddarsyr Systembolagets inköpsavdelning numera sina förfrågningar så
mycket som möjligt. Förfrågningar skapas för produkter som inte ens finns på den
internationella marknaden, men som någon eller några leverantörer kan skapa med, enligt min
mening, tvivelaktiga metoder. Detta försvårar naturligtvis för de icke utvalda. och gör det
omöjligt att matcha kraven. I och med detta upphandlingssatt tävlar inte alla längre på lika
villkor. Matchen ar så att saga redan uppgjord i förväg. Det enda som inte sägs rent ut i
förfrågan ar i princip den utvalda producentens namn och adress.. .Jag ska nedan beskriva hur
detta görs men först kan man fråga sig varför görs detta? Vem t.jänar på detta i slutandan?
Sedan 1995 nar Systembolaget tog över aven ansvaret för inköpen av alkohol, har många
nyckelpersoner på Systembolaget slutat för att börja arbeta i den privata sektorn av branschen.
Idag ar nästan hela den gamla styrkan borta. Att folk byter arbete är i sig inget konstigt. Det
märkliga börjar först då man tittar lite närmare på vad som skett tiden innan personen ifråga
dyker upp på den privata sidan.

Nar en inköpare har bestämt vilket företag hadhon ska gå till börjar den hantering som jag
med detta brev vill göra er uppmärksamma på. En viss leverantör börjar få allt fler jobb. Den f
d inköparen dyker sedan upp på just detta företag, på en hög position eller tom som delägare.
Det låter otroligt, men det finns flera exempel på detta. Jag vill inte namna namn men
exempel finns. Två av de senaste exemplen ar följande; en f d inköpare ar idag delägare i ett
privat företag i branschen, och en annan f d nyckelinköpare för ett visst land återfinns också
på ett privat Oretag. Bagge dessa företag tillhör de som idag vaxer snabbast i branschen.
Är detta bar^ tillfalligheter? Jag menar att så inte ar fallet.
Är då alla offertförfrågningar designade och på förhand avgjorda på detta satt? Inte alla, men
de flesta av de större strategiska lanseringarna ar det. För att ge ett exempel på hur en
förfrågan kan designas från hösten 2005 gällande strategisk lansering för april 2006, citerar
jag nedan ur leveransen 712005 för en sydafrikansk box. Har anges mycket specifika krav på
producenten (alltså inte på vinet), se de fetstilade markeringarna, som direkt försvårar eller
omöjliggör för många producenter av den vintyp som efterfrågas att ens offerera på
referensen.

"9073 Sydafrika, druvblandning med Shiraz, boxvin 3000 ml, 209-239, T1
Uppskattad volym för giltig offert 150 000 boxar
Vi söker ett vin gjort på en druvblandning av minst 50% shiraz, resterande del ska
till största delen bestå av klassiska "Rh8ne druvor" dvs. mourvedre, grenache,
carignan, cinsault ochleller viognier. Vinet ska vara friskt och fruktigt och kryddigt
i stramare stil utan syltiga toner. Vinet ska ha viss fatkaraktar. Argång 2005. Ange
på offerten druvsammansattning i procent samt information om hur vinet fått sin
fatkaraktar. Denna förfrågan galler ett högt prissegment för ett sydafrikanskt
boxvin och för att sakerhets stalla landets kvalitetsstatus samt kunna motivera en
lyckad lansering kommer följande krav stallas på vammarket/producenten:

1. Vinet ska starkas av ett varumarke/producentnamn som har stark anknytning till
Sydafrika som ursprung till vinet.
2. Producenten l varumärket ska ha högt kvalitetsrykte internationellt som
producent av "Premium till Super Premium kvalitetsvin"
3. Särskilt intressant är om varumärket finns i vårt ordinarie sortiment i
jämförbart prissegment alternativt ha lanserats under 200412005 och da
skapat sig det kvalitetsrykte som vi söker.
4. Boxen skall vara modernt utformad och tydligt framhäva den höga kvaliteten.
Färgbild på boxen ska bifogas med offert i kuvert. För att hålla hög kvalitet på
provningen kommer offerturvalet att vara selektivt."
*Märkesneutraliteten ar bruten i och med detta förfarande.

Vinnaren av deima referens blev det sydafrikanska företaget Rij k's. En kand
prestigeproducent, med en årlig produktion på 10 000 lådor vin, dvs. 90 000 liter.
Ovanstående offertförfrågan galler för en kvantitet på minst 450 000 liter, (1 50 000 * 3 1)
alltså långt över den totala produktionen för den producent som vann denna förfrågan. Boxen
lanseras i april, 2006, 121 19, Rijk's Shiraz Mourvedre Cincault Viognier 2005.
Producenten har förmodligen blivit övertygad av sin importör att satta sitt namn på
förpackningen, men vinet kan omöjligen komma enbart från producentens egna odlingar.
Producenten kommer att behöva köpa in 100% av vinet från kooperativ eller granngårdar.
Vad ar poängen med att efterfråga en "prestigeproducent" om vinet som säljs under dennes
namn kommer från andra producenter? Har inte hela iden med att efterfråga en prestigebox då
fallit? Och märke; neutraliteten ar bruten.

Förfrågan ar dessutom feltankt från början. Producenten har ju inte fått sin status genom att
producera boxviner utan prestigeviner i små volymer. Han har därigenom inte heller
erfarenhet av massproduktion vilket ju är det som efterfrågas. Rijk's, som fick den här
lanseringen, ar en liten gård med begränsad kapacitet som inte har möjlighet att behandla
råvara av den har mängden i längden.

Samma producent lanserar i mars 2006, tre stycken prestigeviner pa Systembolaget. ett vitt
med artikelnr. 98533, för 169:-/fl, och två röda för vardera 199:- per flaska, på artikelnr.
98293 och 98268. Om vi omvandlar detta till literpriser, blir det 265:-/litern. Hur kan denna
producent sälja en box på tre liter för mindre an literpriset på en av dessa flaskor?
Jag anser att allt detta tyder på att affaren ar uppgjord i förväg: Systembolaget söker en
fantasiprodukt, nämligen en massproduktion från en prestigeproducent. De producenter som
producerar boxviner, och som utvecklat en kunskap runt detta, får således inte vara med att
tavla om lanseringen. De ar ju inte "prestigeproducenter". Den producent som är utvald
lämnar däremot ett anbud med sitt "prestigevarumärke", eftersom lian vet att han kan leverera
vin som han köpt in eller kan köpa från andra producenter.

Att sedan havda att det rör sig om en prestigebox från Systembolagets sida anser jag vara att
luras. Priset utslaget per flaska ar inte ens 60 kr. Det räknas inte till priskategorin
prestigeviner. Jag anser att Systembolaget vilseleder konsumenterna på det har sättet.
På Systembolagets senaste offertförfrågan, 312006. ar det ovanligt lätt att se att de stora
volymprodukterna med lansering i oktober 2006 är designade for ett fåtal företag.
För flera av produkterna som efterfrågas. begär inköparen till och med att producenten ska
vara omnämnd en viss italiensk vinguide. Hur många konsumenter i Sverige känner till, och
an mindre, läser denna skrift? Vad har det för relevans? Nedan citerar jag nedan ur
offertförfrågan for ref. 12533 :

"12533 Italien, Toscana, sangiovese IGT, boxvin, 229 kr
.."Boxens utformning ska vara klassiskt för ursprunget, tydligt särskilja sig som en
dyrare box på den svenska marknaden och ha en tydlig avsändare i form av
befintlig egendom i området. Druvnamn och producentlegendom ska tydligt
framgå på boxen och producenten ska finnas omnämnd i Gambero Rosso
2003 - 2006 under Toscana."

Märkes neutraliteten ar bruten igen!

Även de övriga två boxarna, ref. 12470 och 12522, som efterfrågas i denna offertförfrågan ar
skapade for ett fåtal företag.
Det märkligaste av allt ar ändå att alla tre av de största förfrågningarna - som alla gäller
boxviner - passar som hand i handske för en leverantör. Ett annat anmärkningsvärt fenomen ar
att det ar just denna leverantör som idag vaxer snabbast i branschen. Är allt detta verkligen
bara (o)lyckliga sammanträffanden? Ytterligare ett fascinerande faktum ar att hos just denna
leverantör arbetar idag en av de senaste i radens av f d inköpare från Systembolaget som gått
över till privata sidan.

Studerar man sagda leverantörs produktportfölj, går det att gissa sig till vilka företag som
kommer att vinna dessa lanseringar.
Mina kvalificerade gissningar ar:
1. För den toskanska boxen på ref. 12533 tippar jag Ricasoli
2. För den spanska boxen på ref. 12522 sätter jag mina pengar på Abadia Retiierta
3. För den franska boxen, ref 12470, svarar jag Montus eller Alain Brumont.
Den importör vars producent (Rijk's) vann jobbet som beskrivits ovan har inte någon f d
inköpare anställd - än kanske bör tilläggas. Men nog verkar importören vara väldigt popiilar
hos inköpsavdelningen, nar man accepterar att köpa in ett "prestigevin" i volymen 450.000
liter från en producent som har en årlig kapacitet av 90.000 liter.
Jag anser att detta satt att jobba sig in på marknaden ar en form av korruption, i högre grad
an mutskandalen som vi just nu ser de rättsliga efterspelen av. Har pratar vi om mycket
större pengar an de belopp som vissa leverantörer betalade ut till butikspersonalen.
Dessa ovanstående lanseringar, antingen de tilldelas fler företag eller ett och samma
företag för alla tre, kommer att ha en mycket stark påverkan på både företagets framtid
och på deras konkurrenters. Dessa lanseringar ar varda många miljoner.

För de tillfalliga lanseringarna, dar det rör sig om mindre kvantiteter, köper Systembolaget
fortfarande in vin från flera olika leverantörer. Dessa lanseringar ar dock inget som någon
leverantör kan överleva på eller som gör något för att skapa stabilitet på marknaden. För
det ar de strategiska lanseringarna, såsom de ovan beskrivna, avgörande.
Då de efterfrågade produkterna inte finns på någon marknad i dag, varken i Sverige eller
någon annanstans, kommer de offertprover som lämnas in för provning att vara rena
fantasiprodukter. Inköparen i fråga kan välja ut de prover som ska vara med på
provningen, och på så vis redan på ett tidigt stadium välja bort icke-Önskvärda
konkurrenter. En stående formulering som inköpsavdelningen använder sig av vid avslag
på en del av de inskickade offerterna ar:

"Offerten avvisas på grund av att produkten inte bedöms vara konkurrenskraftig mot
bakgrund av produktens kvalitet och pris i förhållande till offererade produkter.
Ytterligare förklaring till urvalskriterierna ges inte.
Den lyckliga producent som får något av dessa jobb kommer for att kunna tillhandahålla
den efterfrågade kvantiteten att behöva köpa vin från andra producenter i området, som
inte fick vara med och tavla på lika villkor. Detta "arbetssättv skapar en obalans i alla led,
från producent till leverantör. Jag anser att detta ar en form av ohelig allians mellan
Systembolaget och leverantören.

Konsekvenserna av dessa designade förfrågningar, dar rena fantasiprodukter efterfrågas,
ar att inköpsavdelningen sätter sina privata intressen före konsumenternas och favoriserar
utvalda företag som ar införstådda med arbetssättet.
Min fråga ar nu: Hur kan Systembolagets ledning lämna över ett så stort ansvar som det
har rör sig om till ett team oerfarna inköpare, ledda av en person med ett starkt
kommersiellt intresse?

En av de nuvarande inköparna är nu inne på sin andra period på Systembolaget, efter att
Ila hafi en sejour på den privata sidan. Min gissning är att den personen snart kommer att
gå till den privata sidan igen. Persoilen i fråga har lart sig att utnyttja systemet till sin egen
fördel.

Jag har skickat det har brevet till vinproducenter. vinorganisationer och vinjournalister
runt om i världen. Min uppmaning till alla dessa ar att protestera mot Systembolagets
inköpsavdelnings korrupta arbetssätt.

Till alla vinproducenter vädjar jag att om Ni också känner igen er i ovanstående
beskrivning ber jag Er att anmäla detta till Europakommissionen:
euro-ombudsman~europarl.int

Jag uppmanar aven Systembolagets ledning och övriga som ar engagerade i
Systembolaget att utreda nuvarande inköpsrutiner ordentligt.

Jag skriver detta brev för att jag inte vill ha ett system som gynnar några utan ska vi ha ett
fungerande alkoholmonopol i Sverige vill jag att vi ska ha ett dar alla behandlas lika.
Jag kommer att träda fram nar jag ser att Systembolagets ledning tagit tag i situationen
och utreder detta. Till dess val-ier jag att var anonym då jag är rädd om mitt företag jag
arbetar på.
 
SV: Systembolagets inköpsförfarande, monopolmygel...

Snark.
Detta är ett drygt fyra år gammalt dokument som cirkulerade bland systembolaget och importörer under 06 och 07. SB har de facto lärt sig lite av läxan och gjort många av de större strategiska offertförfrågningarna mera öppna efter detta.

Att någon på SVT har tagit upp detta igen verkar konstigt och det är definitivt inte bra journalistik.
Det skulle däremot vara av intresse att göra en jämförelse mellan strategiska offertförfrågningar under 2004 - 2006 mot samma för 2009 - 2010. Först då kan innehållet i det här gamla brevet göra någon relevant nytta idag.
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Systembolagets inköpsförfarande, monopolmygel...

El burro grande skrev:
Snark.
Detta är ett drygt fyra år gammalt dokument som cirkulerade bland systembolaget och importörer under 06 och 07. SB har de facto lärt sig lite av läxan och gjort många av de större strategiska offertförfrågningarna mera öppna efter detta.

Att någon på SVT har tagit upp detta igen verkar konstigt och det är definitivt inte bra journalistik.
Det skulle däremot vara av intresse att göra en jämförelse mellan strategiska offertförfrågningar under 2004 - 2006 mot samma för 2009 - 2010. Först då kan innehållet i det här gamla brevet göra någon relevant nytta idag.

Åhå? Så det är så gammalt?

Anledningen till att jag drog upp det var att Livets Goda lagt upp det till diskussion på ansiktsboken. I min enfald trodde jag att det var någonting nytt och fräscht. Till viss del också för att dokumentet tagits upp av statsapparaten genom Svt.

Livets goda luras således! Dumma dem!
 

Bubblaren

Medlem
SV: Systembolagets inköpsförfarande, monopolmygel...

Fanken, nu är SS på G - e-tjänsten på prov, men bara i Malmö och Uppsala. Men det hade ni säkert redan sett 8)
http://systembolaget.se/Hem/om_ebestallning.htm

Men varför tar hanteringen 8 dagar?? När man beställer ståendes på, eller ringandes till, ett bolag så tar det bara 3-4 dagar ::)
 
Toppen