Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Systembolagets kundtidning läggs ner

Peder

Medlem
Systembolaget har valt att lägga ner sin kundtidning och det är nu sista numret som ges ut.

Är det bara jag som tycker att det är ett mycket konstigt val?

Kundtidningen var kanske det sista i butikerna som knyter samman kombinationen vin och mat?

Nu är det bara ett berg av boxar och massproducerat vin som finns i butikerna om man inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och har tillgång till en vinkällarbutik.

http://www.mortenpostrup.com/bolaget-laggs-ner/

http://www.systembolaget.se/Tjanster/Bolaget/
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Systembolaget har valt att lägga ner sin kundtidning och det är nu sista numret som ges ut.

Är det bara jag som tycker att det är ett mycket konstigt val?
En tråd som heter "Systembolaget ... läggs ner" inger ju vissa förhoppningar. ;)
Hos SB står det "Detta är det sista tryckta numret av Bolaget..." så man får väl gissa att de har tänkt fortsätta med artiklar på sin webbplats? Tyvärr är det nog inte så bra så att de på detta sätt inleder nedläggningen av hela Bolaget. :)
Sedan kan jag hålla med om att lösa artiklar länkade på lite olika håll på en webbplats inte är riktigt samma sak som en tidning med flera artiklar.
 
Toppen