Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

T6-T7 lansering 2 april 2013

perpro

Medlem
SV: T6-T7 lansering 2 april 2013

Kunde inte låta bli att beställa lite. Ett halvdussin vardera av Theurons, Grand Pere, cvne 2004, Jacquart och tre magnum cvne 2001. Då återstår bara att se om beställning gick igenom...

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
 
Toppen