Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Tasted, ny app

Laddade precis ner Tasted. En ny app för både Android och Iphone från herrarna som står bakom Tasted Journal, vår egen @Andreas L och Markus Del Monego

Kanske gränssnittet lämnar en del övrigt att önska men anteckningarna är det inget fel på. Brukar läsa dem på nätet och att nu ha en app när man står i någon vinbutik eller sitter på restaurang är riktigt bra. Rekommenderas som ett komplement till en riktigt bra sida.
 
Toppen