Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Tasteline tester qualität enligt reinheitsgebot!

SV: Tasteline tester qualität enligt reinheitsgebot!

Ah. Jo, antagligen. Skulle dock själv med all säkerhet ha avböjt ölen i det läget, av andra skäl. Fast å andra sidan, jag dricker inte ens sådan öl i vanliga fall.
 
Toppen