Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Temperaturkontroll - val av termometer

EuphoniC

Medlem
Jag springer och håller lite koll på tempaturen i min källare och det går än då länge bra men det har heller inte varit några nämnvärda temperaturskillnader ute, innetemperaturen har legat konstant (vid mättillfällen) på +9,5 grader även om skillnaden ute varit -2 upp till +7 grader.

Hur som helst så började jag fundera lite på om jag inte skulle köpa en termometer och då tekniken går framåt med rasande fart så började tankarna kretsa kring om det inte kan tänkas finnas en väderstationsliknande termometer som mäter luftfuktighet och temperatur, registrerar detta och kanske rent av har en WLAN-uppkoppling så att man kan komma åt dess data och grafer via en webbsida på det lokala nätverket.

Någon som vet om det finns något dylikt? Jag lägger gärna en slant...
 
Trådskapare
E

EuphoniC

Medlem
SV: Temperaturkontroll - val av termometer

Det blev en enkel hygro-/termometer med min/max-funktion som får fungera tills vidare.

Hrm.. 38-40% RH
 
Toppen