Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Those where the days.

chambertin

Medlem
SV: Those where the days.

Jimmy Forsman skrev:
En vacker liten film. Förvisso statlig propaganda.
Den var helt ljuvlig !

Kan inte låta bli att reflektera över hur en modern motsvarighet från SS skulle se ut idag.
Tyvärr finns det ingen motsvarighet till det idag utan det vi får oss till livs från SS idag är bara propaganda.
Folkbildning à la 60-tal lyser med sin frånvaro.

Sen är man ju inte så ledsen att båtlasterna med vin från Algeriet har upphört.
 
Toppen