Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Till CH.

Elvis

Medlem
SV: Till CH.

När klippet började med reklam för WC-rengöring så tyckte jag först att det riktigt elakt, Jimmy!
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Till CH.

Elvis skrev:
När klippet började med reklam för WC-rengöring så tyckte jag först att det riktigt elakt, Jimmy!

Vadåra? Boråsare är smutsiga djur med en faibless för tyg och pinocchio. Klart de behöver WC-anka.
 
Toppen