Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Tips inför resa till Apulien

Piemonte

Medlem
Jag ska resa till Apulien i höst. Det är egentligen ingen vinresa men när jag ändå är i regionen skulle jag vilja besöka någon bra vingård. Är det någon som har har varit där och har några tips att dela med sig av?
 
Toppen