Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Trägolv - skydd under vinkylar?

Blomman

Medlem
Hej!
Jag har tidigare haft vin i källaren men pga flytt behöver jag nu införskaffa mig 2 vinkylar som kommer stå i köket. Det är parkett i hela lägenheten.
Vinkylen väger ca 100kg och kommer få plats med 150 flaskor.
Hur gör ni med parkettgolv? Sätter ni något under vinkylen för att fördela vikten på golvet?
 

Johan L

Medlem
Förutom viktfördelning, tänk på att ha fuktskydd under vinkylarna när du ställer dem på parkett. Går bra med samma typ av skydd som man har under vanlig kyl. Alltså en sådan där plastbricka med tre kanter och öppet in mot köket så eventuellt läckage rinner ut i köket där det syns.
 
Toppen