Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Transport av Champagne

Ska ner till Champagne i början av April och kommer nog få en del flaskor att transportera. Visserligen får jag ta 40kg på SAS och min flickän 30kg så vi kan checka in en del men har någon ett annat transportförslag?

Också, vet någon var man kan få tag i bra lådor att frakta på planet?

Tackar på förhand
 
Toppen