Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vad är syftet med Launois "specialkork"?

Elvis

Medlem
Drack en flaska Launois 2000 igår och vi hamnade sedan i en diskussion om den lilla "plastinläggning" som sitter i botten på korken. Är det någon som vet vad syftet med den är? Finns det någon annan tillverkare som använder samma konstruktion? (Min teori är att den ska hindra vinet från att komma i kontakt med korken och därmed minska/minimera risken för att vinet ska bli korkdefekt.)
 

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Vad är syftet med Launois "specialkork"?

Ja, det är vad jag också ycker mig minnas attdet ska handla om. Minimera chansen för kordefek.
 
Toppen