Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vad din vinkällare säger om dig

SV: Vad din vinkällare säger om dig

vintomas skrev:
Undrar om alldeles för mycket vin i källaren kan göra att man räknas som "patologisk samlare"?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/150-0 ... 084706.svd

Snart kan tillståndet klassas som en sjukdom :)

Patologiska samlare fyller sina bostäder från golv till tak med skräp och prylar. Problem med sanitära olägenheter och brandfara gör att många riskerar vräkning. Hundratusentals svenskar kan vara drabbade - och snart ska tillståndet klassas som en sjukdom.
 
Toppen