Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vad tycker vi om ett musikunderforum till övrigt?

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Pro or Con?

Själv tycker jag att Musik och Drycker är väldigt sammanknutna, men vad tycker ni? Skulle det vara av intresse?
 

Mysonoxen

Medlem
SV: Vad tycker vi om ett musikunderforum till övrigt?

Krug skrev:
Pro or Con?

Själv tycker jag att Musik och Drycker är väldigt sammanknutna, men vad tycker ni? Skulle det vara av intresse?

Kör på bara.

Så länge det inte bara ska snackas dansband så är jag med i matchen :D
 
Toppen