Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Varför dricker inte finewines.se vin från Sydamerika?

Magikern

Medlem
Intressant, väl värt att kolla upp :) Går dock inte att hitta på sb längre :(

Tyvärr har de inte tagit in senare årgångar och tror inte det beror på sämre kvalité.
Vinet kändes nästan lite som ett mellanting mellan en sagrantino di montefalco och en experimentell supertuscan. Hade nog gissat på sagrantino och cab på en blindprovning.

Inget vin för alla direkt ;)
 
Toppen