Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vid vilken temperatur (kyla) tar vinet skada?

Var och hämtade ett paket med viner (champagne) igår och fick tyvärr upptäcka att lagerhallen som paketet stod i höll en temperatur runt uppskattningsvis 0-2 grader.

Enklaste sättet att ta reda på om vinerna tagit skada är såklart att prova en flaska, men jag vill ändå fråga er andra här: Kan / bör vinerna ha skadats av att kylas ner till nära nollgradigt under ett par dygn?

Hursomhelst: Känns som att man får tänka sig för innan man beställer hem viner när det är så här kallt ute!
 
SV: Vid vilken temperatur (kyla) tar vinet skada?

Tror inte att det är någon fara. Om du ser läckage eller liknande så har vinet säkert varit fryst men annars så tror jag det är ok.
Värme är värre när det gäller att förstöra vinet.

Sedan unviker jag också transport när det är under noll grader. Sommaren är ju inte heller bra så det går i princip att köpa vin på vår samt höst :)
 
Toppen