Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vilmart

Jens

Medlem
Fick veta att importören av Vilmart "slutat" vet någon om det finns en ny importör? Vem i så fall!
Alternativt pålitlig internethandel med Vilmart! Vill ju hålla "samlingen" växande!
 
Trådskapare
Jens

Jens

Medlem
SV: Vilmart

Ringde importören för att fråga om när nästa årgång kom! Men visste han ju då inte!
 
Toppen