Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vindalism av subversiva, samhällsomstörtande rondellhundar

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
I Storbritannien har man sedan en tid ägnat sig åt en mycket lovvärd sorts varm civil olydnad i form av finurliga extraetiketter för viner. Det finns i sammanhanget en framstående rondellhundsrörelse i Skandinavien som absolut kan tjäna som inspiration för oss vinnördar med tuppkammen kvar på insidan och stark frihetstörst. Mitt liv! Mitt ansvar! Och jag älskar både ärr och blåmärken :finger:

Här en inspirerande artikel i UK.

Här ett första svenskt gott kreativt exempel på var man skulle kunna kan börja resan mot att SB förlorar sin monopolställning med goda och glada skratt från allmänheten:
image.jpg

...ett gott skratt förlänger livet och minskar smärtan av att leva i Nordkorea.
 

Mattias Schyberg

Administratör
I Storbritannien har man sedan en tid ägnat sig åt en mycket lovvärd sorts varm civil olydnad i form av finurliga extraetiketter för viner. Det finns i sammanhanget en framstående rondellhundsrörelse i Skandinavien som absolut kan tjäna som inspiration för oss vinnördar med tuppkammen kvar på insidan och stark frihetstörst. Mitt liv! Mitt ansvar! Och jag älskar både ärr och blåmärken :finger:

Här en inspirerande artikel i UK.

Här ett första svenskt gott kreativt exempel på var man skulle kunna kan börja resan mot att SB förlorar sin monopolställning med goda och glada skratt från allmänheten:
Visa bifogad bild 1351
...ett gott skratt förlänger livet och minskar smärtan av att leva i Nordkorea.
Frågan är om Svensson hade förstått skämtet eller om de helt enkelt hade utbrustit:

"Äntligen har bolaget börjat beskriva vinerna på ett sätt som betyder något. Monopol är nog inte så dumt ändå - Systembolaget måste nog vara världens bästa butik!"
 
Trådskapare
StefanAkiko

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Är ju snart åter i Swe.
Då skall jag fota en massa hylletiketter och se om där finns något inspirerande.
Vore ju fantastiskt bra om ngn kunde lägga upp ngt slags malldokument där vi "andra" kan redigera text och ändra på smakklockorna...
 
Toppen