Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vinkällarprojekt avklarat

Sundbom

Medlem
Hur har du gjort med belysningen? Hur har du dragit elen och vad är det för lampor?
Modulerna står en bit från väggen så jag har fäst ledlister på en plankbit på golvet. Så det är tillräckligt dolt för egen del, speciellt när det är mycket flaskor. Tror jag köpte ledlist från ljustema.se.
 
Toppen