Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vinlagring och dofter

Har läst att dofter i källaren kan påverka vinet negativt under lagring, är det någon som varit med om detta? Handlar det främst om extrem långtidslagring? Oavsett så kan jag inte för mitt liv begripa hur omgivande dofter kan tränga igenom något som skall vara lufttätt? Och om det inte är lufttätt så är ju vinet förstört ändå.

Mina viner ligger numera i svärmors garage (som ej används) med en ganska årsjämn temperatur på 17 grader vilket känns helt OK jämfört med mina 25 i lägenheten på sommarn. Däremot luktar det förstås ”garage” i form av lite olja, bensin, färg etc. Inte tokstarkt men helt klart kännbart. Fara eller bara att lugna sig?
 
Toppen